Yüz Algılama:

Kameranın baktığı açıda veya seçtiğiniz bir alanda yüz görüldüğü zaman uyarı verir.

Yüz Tanıma:

Kameranın baktığı açıda veya seçtiğiniz alanda yüz gördüğü zaman, sistem içinde; cinsiyet, yaş, maske, yüz ifadesi gibi analizleri gerçekleştirebilir.

Plaka Tanıma:

Kameranın baktığı açıda veya seçtiğiniz alanda plaka gördüğü zaman çerçeve içine alarak algılar ve plaka sisteme kayıtlı ise izinli ve izinsiz karşılaştırması yapar.

Kişi Sayma:

Çizmiş olduğunuz sanal hat üzerinden insan geçtiği zaman, kişileri saymaya başlar.

İnsan ve Araç Algılama:

Sistem sadece insan ve araç görünce uyarı verir.

Kuyruk Algılama:

Kameranın baktığı açıda uzun kuyruklar olduğu zaman sistem uyarı verir.

Akıllı Hareket:

Daha önce seçmiş olduğunuz alanda herhangi bir hareket algıladığı zaman sistem uyarı verir.

Yoğunluk:

Kameranın baktığı açıda insan yoğunluğu olduğu zaman sistem uyarı verir.

Sanal Hat Giriş:

Hat çizdiğiniz alana giriş olduğu zaman sistem uyarı verir.

Sanal Hat Çıkış:

Hat çizdiğiniz alandan çıkış olduğu zaman sistem uyarı verir.

Kayıp Nesne:

Daha önce seçmiş olduğunuz alandan herhangi bir nesne kaybolduğunda sistem uyarı verir.

Nesne Bulma:

Daha önce seçmiş olduğunuz alana herhangi bir nesne bırakıldığında sistem uyarı verir.

Isı Haritası:

Kameranın baktığı açıdaki insan yoğunluğunu tespit ederek ısı haritası oluşturur ve yoğunluğun hangi alanlarda daha fazla olduğunu gösterir.

Oyalanma:

Daha önce seçmiş olduğunuz alanda uzun süreli oyalanma olduğu zaman sistem uyarı verir.

SES ANALİZLERİ

Köpek Havlama Sesi Algılama:

Kameranın bulunduğu ortamda köpek havlaması olduğu zaman sistem uyarı verir.

Silah Sesi Algılama:

Kameranın bulunduğu ortamda silah sesi algılandığı zaman sistem uyarı verir.

Bebek Sesi Algılama: 

Kameranın bulunduğu ortamda bebek sesi algılandığı zaman sistem uyarı verir.